Cultuur

Opening Waschstraat

Op 6 maart 2009 hebben burgemeester Hein Bloemen en aanwonende Rinus van Wijk de enige overgebleven oorspronkelijke Waschstraat in Borculo geopend. Dit is het kleinste straatje in de gemeente Berkelland, waar vroeger aan de Berkel was en groenten gewassen werden.

In samenwerking met de gemeente Berkelland is de straat (van 15 meter lang en 1 1/2 meter breed) opgeknapt en heeft een mooi straatnaambord gekregen.

Joke Pot en Wim Kossink demonstreerden op welke wijze vroeger hier gewassen werd, in ouderwetse kleding en op de manier zoals alleen zij dit kunnen.

Onthullingen

Op 27-4-2007 heeft de stichting ter herdenking van Maurits Kossink - slachtoffer van de Herculesramp - een plaquette onthuld bij het beeld voor Vrede, Veiligheid en Vrijheid in het Cycloonpark aan de Burg. Bloemersstraat te Borculo. Tevens zijn de zitbanken, die daar zijn geplaatst door J&W Service uit Borculo, officieel overgedragen aan de Borculose gemeenschap.

Op 27-4-2007 is bovendien de fontein door de stichting officieel in werking gesteld, die is aangebracht in de Molenkolk, nabij de watermolen aan de Burg. Bloermsstraat te Borculo.
Tevens is de zitbank onthuld, die is geplaatst om te kunnen genieten van deze mooie locatie.
Fontein en zitbank zijn mogelijk gemaakt door: Industriekring Borculo, Borculose Ondernemers Vereniging, Schuurman Schoenen, Oldenhave Installatietechniek, Wildkamp Borculo, ProWonen, Vereniging Volksheil en onze St. voor Cultuur, Sport en Spel.
 

NCC jubileum

Gedurende het Paasweekeinde van 2007 (van 5 t/m 9 april 2007) was Borculo zo'n 1500 inwoners rijker, die met circa 700 kampeereenheden deelnamen aan het 50 jarig jubileum van Nederlands grootste Caravan Club, de NCC. Het was een drukte van belang in Borculo en omgeving en mede dankzij het mooie weer, hebben de gasten een fastastisch Paasweekeinde achter de rug.
 

Zompenrace

Ter afsluiting van het vaarseizoen is door de stichting al twee jaar een Zompenrace georganiseerd.

In 2005 met slechts enkele deelnemers; in 2006 is het deelnemeraantal verdubbeld en was het evenement spectaculair, mede door de medewerking van de clowns Pakkie en Takkie.

Ook in 2007 zal weer een Zompenrace worden gehouden, tijdens de Zompendag op zondag 7 oktober.
 

Bloembakken

Na een oproep van de gemeente Berkelland, heeft de Stichting voor Cultuur, Sport en Spel - in ieder geval voor 2006 - het beheer en onderhoud van de bloembakken in de kern Borculo overgenomen. Dit om te voorkomen,d at de bloembakken verwijderd zouden worden, hetgeen de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Borculo niet ten goede komt. Sinds halverwege 2006 staan de bloembakken er weer netjes ingeplant en keurig onderhouden bij.

Nadat de stichting in 2006 de bloembakken in het centrum van Borculo in beheer en onderhoud heeft overgenomen van de gemeente Berkelland, zijn dit jaar fraaie bloemkegels geplaatst, met hangeraniums. Hierdoor wordt Borculo opnieuw opgefleurd, hetgeen de attractiviteit en leefbaarheid ten goede komt.
Aan de 'aanwonenden' is verzocht de geraniums water te geven en een oogje in het zeil te houden, dat er geen baldadigheid op de bloemkegels wordt botgevierd.
 

Houtpassie

Een 2 jaarlijkse manifestatie met workshops en doe-mee pretaties in zo veel mogelijk facetten van houtbewerking.
Dit jaar was onze stichting voor de eerste keer coördinator; het evenement werd voor de derde keer gehouden, en wel op 10 en 11 september 2005.
 

Kunst

Nadat de Stichting voor Cultuur, Sport en Spel in 1999 is gestart met een kunstexpositie, is dit initiatief in 2000 overgenomen door de Stichting Kijk op Kunst Borculo.
Vervolgens zijn op ons initiatief stappen ondernomen tot het oprichten van een gemeentelijke kunstcommissie, waardoor kunstwerken kunnen worden gerealiseerd met o.a. provinciale subsidie. Met medewerking van deze kunstcommissie, gemeente Borculo, Pr. Bernhard Cultuurfonds, Stichting Stichting Borculo en Woonklavierfonds is op 27-12-2004 een kunstwerk onthuld in het cycloonpark te Borculo, ter herdenking van de slachtoffers van vredesmissies, o.a. op verzoek van de Oud-Indiëgangers in Borculo.
 

Van begin tot eind

In 1999 is op traditionele wijze een perceel grond, gelegen aan de Ruurloseweg/hoek Platvoetsdijk, bemest, geploegd en ingezaaid met rogge. Vervolgens is in augustus 2000 op authentieke wijze gemaaid. De kanten zijn met de zig gemaaid, terwijl de rest met behulp van paarden en een ouderwetse aflegmaaimachine is verwerkt. Hier is een videoband van gemaakt, die te koop is bij VVV Borculo en het secretariaat van de stichting voor Cultuur, Sport en Spel. Vervolgens is in augustus 2000 op authentieke wijze gemaaid. De kanten zijn met de zig gemaaid, terwijl de rest met behulp van paarden en een ouderwetse aflegmaaimachine is verwerkt. Kosten: Nú € 10,=.

Klik hier om te bestellen.

Het jaar er na is op vergelijkbare wijze haver verbouwd. In 2002 is tenslotte bovendien huttentut verbouwd.
 

Oorlogsmuseum “De Bezinning 1940 – 1945”

Sinds mei 2000 is Borculo een toeristische attractie rijker. Vanaf die tijd is namelijk in de voormalige landbouwschool aan de Ruurloseweg 1 een Oorlogsmuseum gevestigd. In het pand wordt door middel van kranten, affiches, uniformen en andere voorwerpen het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog tastbaar gemaakt.

Helaas moest het Oorlogsmuseum in 2006 worden gesloten, vanwege nieuwbouwplannen op de betreffende locaie en de slechte staat van het pand. Er is nog geen vervangende locatie gevonden door de beheerder.

 

Taptoe

Hoogtepunt op cultuurgebied is wel de jaarlijkse taptoe.
In 2000 betraden 10 landelijk gerenommeerde korpsen het taptoeterrein aan de Needseweg. In de jaren er na varieerde het aantal zeer bekende korpsen tussen de 5 en 7, nationaal en internationaal, telkens traden zij op met wervelende shows.

Zonder hulp van onze sponsors is de organisatie van de taptoe niet mogelijk. Wij zijn hen veel dank verschuldigd.
Voor actuele informatie klik hier.

Zwerfvuilproject 'Houd Borculo schoon'

In 2002 is samen met de gemeente Borculo, de politie en de basisscholen een project gehouden ter beperking van het zwerfafval in Borculo.
Het project was goed voor een bewuster omgaan met afval en de natuur.
Hier is een boekje van gedrukt van en voor kinderen en volwassenen, dat bij de boekhandel verkrijgbaar is voor € 5,= onder de titel 'Zwerfafval. Nee toch!'

Klik hier om te bestellen.

Ook in 2003 is een (nationale) zwerfvuildag gehouden, waarop samen met de scholen en verenigingen de slogan ‘Houd Borculo schoon’ weer is nagestreefd.
Daarna heeft de Wildbeheereenheid deze taak voortgezet.
 

De Derde Berkelcompagnie

De Eerste Berkelcompagnie is opgericht in 1644 en wegens gebrek aan middelen opgeheven in 1670;
De Tweede Berkelcompagnie heeft bestaan van 1766 tot 1788.

Beide organisaties streefden naar verbetering van de bevaarbaarheid van de Berkel. In de periode van de Tweede Berkelcompagnie hebben de Berkelzompen een korte periode tot aan Coesfeld kunnen varen. Vanwege de lage waterstand is dit echter vrijwel onmogelijk. Vanaf Vreden tot Zutphen is de Berkel bevaarbaar.

Na een lange voorbereidingsperiode is op 29 oktober 2002 – op initiatief van onze stichting - de Stichting Derde Berkelcompagnie opgericht, met als doel het ontwikkelen, stimuleren en zo nodig realiseren van plannen betreffende recreatie, cultuur, instandhouding cultuurhistorie, toerisme en natuur op, in en rond de rivier de Berkel en voorts al datgene doen dat vorenstaande kan bevorderen.

Ter ondersteuning van deze organisatie is de Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie opgericht, die de doelstellingen van het stichtingbestuur wil bevorderen en versterken.
De Vriendenclub wil, door middel van bijdragen van vrienden, een budget bijeen krijgen voor:

 • het ondersteunen van de Stichting 3e Berkelcompagnie
 • het organiseren van bijeenkomsten
 • het organiseren van excursies langs de Berkel
 • e.d.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website van de Derde Berkelcompagnie: www.berkelcompagnie.com
 

Borculo - Het Venetië van de Achterhoek

In het kader van het project ‘Borculo – het Venetië van de Achterhoek ’kan worden gevaren met vier-persoons mini-Berkelzompen.
Er kan worden geroeid over de Berkel door het centrum van Borculo.
Wel dient er op te worden gelet dat niet alle bruggen even hoog zijn.

De Stichting voor Cultuur, Sport en Spel is het project gestart en heeft de boten besteld, ter bevordering van de leefbaarheid van Borculo.
Momenteel beschikt de stichting over vier mini-zompen, elk met de naam van een Berkelplaats:

 • ‘Borculo’: dit was de eerste mini-zomp, die is gesponsord door het Woonklavierfonds

 • ‘Stadtlohn: de tweede mini-Berkelzomp, gesponsord door Schuurman Schoenen

 • ‘Eibergen’: de derde mini-zomp, gesponsord door Junior Kamer De Berkellanden

 • ‘Coesfeld’: de tot nu toe laatste roeiboot, gesponsord door Buitencentrum Kerkemeijer, Onderlinge Verzekeringen Geesteren Gelselaar en Hamergroep BV.


De boten zijn vervaardigd door scheepswerf Lambrechtsen en Meijer in Sneek, naar het oorspronkelijke ontwerp van de Berkelzomp.


In 2003 is voor deze mini-zompen een aanlegsteiger gerealiseerd, zodat veilig in en uit de bootjes kan worden gestapt.
Deze aanlegsteiger is mede mogelijk gemaakt door:
 

 • Arcadis Plan Realisatie BV

 • Baks Loon- en Grondverzetbedrijf BV

 • B.D.I.

 • Clean Team NTC BV

 • GMB Infra Oost B.V. (voorheen Douw Wegenbouw B.V.)

 • Holland Pharma

 • Multimate Borculo

 • Oldenhave Installatietechniek

 • Recreatieschap Achterhoek Liemers


De mini-zompen kunnen worden gehuurd bij Café De Gracht aan het Muraltplein 1 te Borculo (tel. 0545-275563). De huur bedraagt € 7,50 per uur per boot.
Ook bestaat de mogelijkheid tot een ‘grachten picknick arrangement’.
Met een picknick huurt u de mini-zomp voor 2 uur voor € 10,=. U krijgt een picknicktas mee voor € 7,50 per persoon. Reservering is gewenst.

Europa Rallye 2004

Gedurende het Pinksterweekeinde van 28 t/m 31 mei 2004 is in Borculo de Europa Rallye worden gehouden. Een kampeertreffen, waarbij in totaal 517 equipes, met 1043 personen uit 21 Europese landen aanwezig waren.
Het evenement is georganiseerd door het Comité Rallye Europa en de Stichting voor Cultuur, Sport en Spel. Onze stichting was het plaatselijke aanspreekpunt en heeft de organisatie en inrichting van het hele terrein op zich genomen. Er ging een lange voorbereidingsperiode aan vooraf, waarin met betrekking tot de infrastructuur (terrein, watertappunten, douches, toiletten, persleiding, elektriciteit, afvalverwerking, tent, e.d.), veel moest worden geregeld.

Het evenement heeft plaatsgevonden op de terreinen tussen de Ruurloseweg en Lebbenbruggedijk, circa 10 hectare.

Zowel overdag als ’s avonds heeft entertainment plaatsgevonden, in de tent en op 1e Pinksterdag in het openluchttheater. Nabij de tent is bovendien een strodorp ingericht, met verkoop van levensmiddelen, snackwagen, E.H.B.O., bewaking, e.d..

Er zijn excursies georganiseerd. Daarnaast heeft een pendeldienst naar Borculo en terug gereden, teneinde de deelnemers in Borculo te kunnen laten vertoeven.
Ooievaarsnest

Op zaterdag 26 maart 2005 is een ooievaarsnest geplaatst op het terrein van familie Kapers aan de Hoflaan te Borculo, nabij de Ooievaarskolk aan de Berkel. Familie Kapers stelt hun grond graag beschikbaar.

Aanvankelijk heeft hier een ooievaarsnest gestaan, dat is verwoest tijdens de cycloon in 1925. Daarna is het weer opgebouwd, maar helaas is het vóór de Tweede Wereldoorlog verdwenen.

Nu maar hopen dat er een ooievaar op neer zal strijken! Er zijn inmiddels al verschillende ooievaars gesignaleerd in de buurt van het nest!

 

© 2020 | cultuursportspel | Alle rechten voorbehouden